Awards Scheme For Businesses Promoting Irish Language

Posted by

.

Launching Gradam Gnó Chiarraí were, from left; Rachel Ní Riada, Údarás na Gaeltachta; Roibeard Ó hEartáin, Comhairle Contae Chiarraí; Fíona Leahy, Kerry County Council Local Enterprise Office; Brendan Kennelly, Kerry’s Eye; Cabríní de Barra & Eoin Mac Cormaic, Glór na nGael agus Pádraig Mac Fhearghusa, Conradh na Gaeilge.

KERRY County Council’s Irish Office has announced details of a new awards scheme for businesses which are promoting and developing the use of the Irish language as part of their daily business.

Gradam Gnó Chiarraí is open to all types of businesses in the county regardless of their size. There will be four main categories: Retail, Services, Tourism, and Other Businesses.

Two other prizes will be awarded to the best of the finalists within the Gaeltacht and outside the Gaeltacht.

Nominations are now open and will remain open until the end of March. Business can develop their Irish language services up until the beginning of May, when the adjudication will take place.

Continued below…

.

A marking system will be used to help choose the winners of each category. This system will be based on how best the business can use the Irish language with its customers, on signage, on printed material and in other innovative ways.

Each award winner will received an advertising/financial award and a slate plaque bearing the inscription ‘Gradam Gnó Chiarraí.

“Irish can be used in many ways in businesses – by speaking Irish to customers, by using it on signage (indoor and outdoor), on stationery, brochures, leaflets, menus and on other printed material,” said Roibeard Ó hEartáin of Kerry County Council’s Irish Office.

“Use of Irish creates a distinctive image that can give your business a marketing edge and attract new customers. With Gaeltacht areas and Irish speaking communities growing up around our many Gaelscoileanna it makes good business sense to target these growing audiences. Support packages are available from Foras na Gaeilge and Glór na nGael are available to advise you on how best to develop Irish in your business,” he said.

For details and a nomination form, contact, Roibeard Ó hEartáin, Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Chiarraí at gaeilge@ciarrai.ie

Gradam Gnó Chiarraí is sponsored by Kerry County Council, Údarás na Gaeltachta (Best Gaeltacht Entry), Kerry Local Enterprise Office (Best Non-Gaeltacht Entry), Radio Kerry (Retail) and Kerry’s Eye (Services)

Gradam Gnó Chiarraí 2018

Tá scéim nua Gradam fógartha ag Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Chiarraí do ghnónna a chothaíonn úsáid na Gaeilge mar chuid dá ngnó ó lá go lá. Tá Gradam Gnó Chiarraí 2018 oscailte do gach saghas gnó sa chontae, mór agus beag. Tá  4 phríomh chatagóir ann Miondíol, Seirbhísí, Turasóireacht agus Comhlachtaí Eile.

Bronnfar dhá ghradam eile ar chraobhaithe na gcatagóirí thuas don iontráil is fearr Laistigh den nGaeltacht agus Lasmuigh den nGaeltacht. Glacfar le hainmniúchán idir anois agus deireadh Mhárta. Beidh deis ag gnónna feabhas a chur ar a gcuid seirbhísí Gaeilge suas go dtí tús Bhealtaine, tráth a dheanfear moltóireacht orthu. Bainfear úsáid as córas marcála chun buaiteoirí na gcatagóirí a roghnú, bunaithe ar úsáid na Gaeilge le custaiméirí, ar chomharthaíocht, ábhar clóbhuailte agus slite nuálacha eile.

Le gach gradam bronnfar Plaic agus Duais ónár n-urraitheoirí.

‘Is féidir an Ghaeilge a fhorbairt i do ghnó ach í a labhairt thar an gcuntar, í a scríobh ar do chuid comharthaíochta (laistigh agus lasmuigh), bróisiúir, bileoga, stáiseanóireachta, biachláir agus ábhar clóite eile’ arsa Roibeard Ó hEartáin, Oifigeach Forbartha Gaeilge na Comhairle Contae.

‘Tugann úsáid na Gaolainne íomhá fé leith do ghnónna, rud a chothaíonn buntáiste margaíochta agus a mheallann custaiméirí nua. I dteanna leis na Gaeltachtaí, tá pobail nua Gaolainne ag fás aníos timpeall ár gcuid Gaelscoileanna agus is fiú díriú ar na daoine seo. Tá pacáistí tacaíochta ar fáil ó Fhoras na Gaeilge agus tá Glór na nGael ar fáil chun comhairle a chur ar fhorbairt na Gaolainne i gcúrsaí gnó’ a dúirt sé.

Tuilleadh eolais agus foirmeacha ainmniúcháin ó Roibeard Ó hEartáin, Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Chiarraí at gaeilge@ciarrai.ie

Gradam Gnó Chiarraí – urraithe ag Comhairle Contae Chiarraí Gradam agus Údarás na Gaeltachta (Gnó na Gaeltachta), Oifig Fiontair Áitiúil Chiarraí (Gnó na hIar-Ghaeltachta) Raidió Chiarraí (Miondíol) agus Kerry’s Eye (Seirbhísí).

Comments are closed.

image